Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)


Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) book. Happy reading Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Pocket Guide.
Articles de presse

If you trust in science then the situation will be more or less OK. I think it is a good opportunity now to listen to your conclusions and recommendations. We will give very careful consideration to your final document and we can take it into account in our REFIT evaluation that I will present to you in the first half of this year. I strongly believe that we share the same goal — to maintain food safety, protect citizens and animal and plant health, and safeguard the environment. I think we are generally doing a good job. Ich appelliere nochmals: Emotionen haben hier wirklich nichts zu suchen.

Und ich glaube, dass wir dies jetzt mit diesen Empfehlungen auch verbessern. Ik denk dat dit verslag uiteindelijk toont dat het Parlement luistert naar zijn burgers. Ik denk dat we in tijden van polarisering, in tijden van populisme, hebben aangetoond dat we zelfs ondanks het feit dat we soms een verschillende visie op voedselproductie en landbouw hebben, toch kunnen komen met een blauwdruk voor een objectieve, transparante, onafhankelijke toelatingsprocedure voor pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen.

Dat is, beste collega's, waar burgers om vragen. Niet om politici die schreeuwen, die roepen, wel om politici die constructief proberen samen te werken en die proberen verschillen in visie te overbruggen.

Le chlordécone, poison pour les terres et les corps en Martinique

Daarbij staat steeds het belang van de gezondheid van mens en dier centraal, het belang van het respect voor onze ecosystemen, het algemeen belang dus. Tom Vandenkendelaere PPE , schriftelijk. De aanbevelingen in het verslag zijn voor mij evenwichtig en kunnen de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk verbeteren.

We moeten echter ook in het achterhoofd houden dat de Europese toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen reeds tot de beste procedures van de wereld behoort.

Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)

Violeta Bulc, Member of the Commission. The use of hired vehicles instead of vehicles owned by transport operators increases the efficiency of these operators. It represents an attractive alternative to the purchase of potentially under-used vehicles. What is more — and this is an increasingly important aspect — hired vehicles are usually newer, cleaner and safer than the vehicles owned by the operators. The average age of hired vehicles is significantly below the average age of the vehicles that are owned by the operators.

They usually meet the latest environmental and safety standards. Hired vehicles are hence good both for road safety and the environment. The revision of the rules relating to the use of hired goods vehicles aims at removing outdated restrictions and those facilitating the use of these modern and clean vehicles. In addition, we want to ensure that operators may also use vehicles they have hired outside their countries of establishment and give them legal certainty when they do that.

When you hire a vehicle, you should be able to use it anywhere in the EU and not be subject to different restrictions depending on where you are operating. To avoid unwanted consequences such as the large-scale flagging-out of fleets, the use of vehicles hired in another Member State may be limited to some extent, but those limitations should still allow operators first to meet in particular short-term, seasonal or temporary demand peaks, or to replace defective or damaged vehicles whenever this occurs.

These are examples where our research has found that the possibility to use vehicles hired abroad would be most needed. This ensures that Member States will not be able to restrict the use of a hired goods vehicle on their territory if the use of that vehicle is allowed on the territory of the Member States where the operator using it is established. In other words, as long as you can use a hired vehicle in your home country, you can use it everywhere in the EU.

The amendments that have been tabled for the plenary vote tomorrow are to a large extent also acceptable to the Commission.

First, one amendment would allow a Member State to restrict the use of hired vehicles by a foreign operator that do not meet the latest environmental standards. One of the arguments in favour of the use of hired vehicles is that they are usually newer and cleaner than other vehicles. This should hence not be a big issue.

You would first have to check where you could drive with your hired vehicle depending on where you want to use it, while no such restriction would apply to vehicles owned by operators. Another amendment which raises concerns is the one allowing Member States to restrict the use of hired vehicles for own-account operations.

Discussioni - Mercoledì 14 novembre

We have found that in the few countries where such restrictions are currently applied we have more empty runs. Moreover, this provision leads to a patchwork of legal rules in the Member States and has no legal certainty for companies using hired vehicles. Having said this, we can accept all the other amendments which increase the information provided to drivers and which strengthen compliance with and enforcement of the directive. I am looking forward to all the comments from your side.

This plenary has already taken an initial view on the revision of the law on hired vehicles, but it is right now that we reconsider the matter urgently, not least in the light of the controversial mobility package proposals. We must put safety, environmental concerns and consideration for truck drivers at the top of our list of priorities for this sector. I would urge everyone to support our amendments in the vote tomorrow in order to tackle the deficiencies of the proposal and provide a good basis for negotiations with the Council.

It is essential that we ensure that hired vehicles are in compliance with the most applicable emission limits laid down in Union law. In the light of safety considerations and different circumstances in the Member States, it is right they should be allowed to decide whether or not to continue hiring restrictions on the heaviest goods vehicles. We strongly urge support for a sensible amendment to ensure that drivers receive the necessary information for using hired vehicles.

Penalties applicable for infringements of this directive should be adequate, effective and dissuasive. And finally, breaches of the law regarding hired vehicles should be regarded as serious infringements of EU road transport legislation, leading to potential action being taken against the licences of infringing transport operators. Het pleit voor de rapporteur dat zij dit evenwicht goed heeft gevonden.

Aan de verdere liberalisering van de interne markt worden de nodige voorwaarden gekoppeld. Daarbij behouden de lidstaten de mogelijkheid om het eigen bedrijfsleven te reguleren zonder de Europese markt te verstoren. Tot slot zou ik willen aandringen op een degelijke toepassing van dit voorstel wanneer het uiteindelijk tot een akkoord zou komen met de Raad. Een goede handhaving is hierbij cruciaal.

Collega's, onze fractie zal deze tekst steunen bij de stemming morgen. Inzet van gehuurde voertuigen verhoogt de productiviteit en de flexibiliteit van betrokken ondernemingen. Piekbelastingen kunnen worden opgevangen met gehuurde voertuigen. Daarnaast gaan we door het gebruik van gehuurde voertuigen verspilling van kapitaal tegen, omdat er minder onderbenutting van voertuigen is.

Get e-book Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)

Bovendien zijn gehuurde voertuigen vaak nieuwer, schoner en veiliger, waardoor het gebruik van gehuurde voertuigen bijdraagt aan verduurzaming. Ik ben dan ook voorstander van een verdere liberalisering van de Europese markt voor gehuurde voertuigen. Zo kunnen we bevorderen dat er een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie tussen Europese ondernemingen is en nemen we onnodige beperkingen en administratieve lasten weg.

Ik benadruk graag dat een goede registratie van kentekens van gehuurde voertuigen essentieel is, bijvoorbeeld met het oog op de handhaving van de regels rond cabotage. Informatie moet kunnen worden uitgewisseld tussen autoriteiten in verschillende lidstaten, zodat altijd duidelijk is wat het vestigingsland van de vervoerder is. In de tekst die we morgen in stemming brengen is daar een hele goede voorziening voor opgenomen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om het gebruik van gehuurde voertuigen uit een andere lidstaat wel enigszins te kunnen beperken.


  1. Edesmenneet: Toivoa toivottomille (Finnish Edition);
  2. Abstracting and Indexing.
  3. Chlordécone: 12 mesures pour sortir de la crise?
  4. Standing Out In The Universe!

Bijvoorbeeld om te voorkomen dat verhuurbedrijven zich verplaatsen naar landen met een gunstiger belastingklimaat. Afrondend: er ligt een hele evenwichtige tekst ter stemming voor, die gaat zorgen voor een beter functionerende markt voor gehuurde vrachtwagens in Europa. Ik steun die tekst, want daarmee wordt de Europese vervoersector op de goede weg gezet. Par contre, cela implique un texte exempt de toute faille juridique qui encourage les fraudes, tant au niveau social que fiscal.

Dit autrement, il faut des garde-fous clairs et fermes.

Riteniamo pertanto che sia importante mantenere alcune prerogative degli Stati membri nel limitare l'esercizio massivo della pratica del noleggio senza conducente; va quindi messa in atto, soprattutto, una limitazione nei casi di noleggio dei mezzi sopra le 6 tonnellate in conto proprio.

The use of hired vehicles in the internal market should be facilitated, and there is no reason why the use of hired vehicles should be made more difficult than the use of vehicles owned by undertakings. I hope we all agree on that. I would like to also stress that this proposal really supports higher safety of drivers and higher road safety altogether, and it contributes directly to the decarbonisation of transport. So we do want the focus to become big. Allow me also to add two comments directly related to your comments. The second comment is related to the comment from a respectful Member who is implying the worsening of working conditions for truck drivers.

Let me stress, this proposal is about rules that apply to the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road. It therefore does not affect the rights and working conditions of drivers in any way.

idniborcia.ml

Première séance du jeudi 11 avril 12222

Following this first reading, it should be possible to conclude the trilogue swiftly, and the Romanian Presidency is ready to advance on this file within the coming weeks. This would allow for a formal adoption of the directive still before the end of the mandate of Parliament, and this is something we would very much appreciate.

As a final remark, let me express one more time my appreciation for the great work that has been done: thank you very much for that, and allow me once again to wish everybody a very successful, very healthy and very constructive Angelika Mlinar, Rapporteur. Gender mainstreaming, as we all know — or at least those of us who are in favour of it — is a globally accepted strategy for promoting gender equality.

Gender mainstreaming is not an end in itself, but it is a strategy, an approach and a means to achieve the goal of gender equality. Gender mainstreaming involves ensuring that gender perspectives and attention to the goal of gender equality are central to all — and I would really would like to reiterate this — activities: policy development, research, dialogue, legislation, planning, implementation and monitoring of spending programmes and projects themselves.

In I think it is unacceptable that, although the population of the European Union consists half of women and half of men, the composition of this House of the European Parliament does not mirror this balance, as only The same goes for the Secretariat of the European Parliament. I am very confident that the pool of very capable women eligible for such posts is in fact big enough to successfully fill the vacancies when they arise. We need to change the conceptual and behavioural attitudes towards a culture of equality.

Moreover, the European Parliament must live up to its values and promote inclusiveness. The European Parliament must pay attention to the rights of all gender identities. On the fight against sexual harassment, the report emphasises that sexual harassment is a serious crime, an extreme form of gender-based discrimination and one of the biggest obstacles to gender equality.

In fact men may have a greater responsibility to work towards it as a group with collectively more power and influence in the European Parliament than women.

Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)
Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)
Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)
Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)
Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)
Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)
Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition) Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)

Related Chlordécone : 12 mesures pour sortir de la crise (French Edition)Copyright 2019 - All Right Reserved